Hartrevalidatie

U komt in aanmerking voor hartrevalidatie na een hartinfarct, een hartoperatie, een dotterbehandeling of het inbrengen van een inwendige defibrillator. Samen met u wordt een revalidatieprogramma 'op maat' opgesteld. Onder leiding van twee gespecialiseerde fysiotherapeuten werkt u in een veilige omgeving aan uw herstel.
Regelmatig worden bloeddruk, hartfrequentie en saturatie gemeten. Zijn er problemen dan is er overleg met uw cardioloog.

We trainen het algehele uithoudingsvermogen, de kracht (fitnessapparatuur), vaardigheden worden geoefend en er worden sport- en spelactiviteiten gedaan. Ook maakt u tijdens de training kennis met ontspanningsoefeningen.
Het is mogelijk om in groepsverband de therapie te volgen.