Revalidatietraining

Algemeen
Revalidatietraining heeft als doel de belastbaarheid van het lichaam te verbeteren.
Dat kan op verschillende momenten nodig zijn. Bijvoorbeeld na een periode van ziekenhuisopname of in geval van hartklachten of luchtwegproblemen. Maar ook ter bevordering van het herstel na een blessure of een langdurige periode van arbeidsongeschiktheid.

Over het algemeen traint u in groepsverband. Daar waar mogelijk trainen deelnemers met vergelijkbare klachten met elkaar.

Wervelkolom revalidatiegroep
Het betreft de groep mensen met klachten van het houding en bewegingsapparaat; Gerelateerd aan de gehele wervelkolom. Deze groep heeft minstens zes weken klachten met een vertraagt herstel. Tevens kunnen het recidiverende klachten zijn, surmenage en degeneratieve aandoeningen.
Behandeldoelen: herstel belasting en belastbaarheid, hervatting werkzaamheden en sport, inzicht verkrijgen in ontstaanswijze van klachten, kennis van preventieve maatregelen ter voorkoming of beperking van optredend klachtenpatroon.

Post traumatische revalidatiegroep
Deze groep betreft mensen die een blessure hebben doorgemaakt tijdens activiteit en hiervoor meestal een kortdurende curatieve behandeling fysiotherapie c.q. manuele therapie hebben gehad en onbekend zijn met een medische voorgeschiedenis van chronische pijnen.
Inclusiecriteria: instroom ongeveer drie weken na het trauma. Daarnaast worden kunnen enkele specifieke vragenlijsten worden gebruikt.
Behandeldoelen: herstel van de stabiliteit en musculaire balans, herstel van de belastbaarheid van de getraumatiseerde regio in A.D.L. werk c,q sportactiviteiten.

Post operatieve revalidatiegroep
Het betreft de categorie die recent een operatie aan het houding en bewegingsapparaat hebben doormaakt en volgens protocol een curatieve behandelperiode hebben gehad.
Tevens zijn de patiënten onbekend met een medische voorgeschiedenis van chronische pijnen.
Inclusiecriteria: Chirurgie van het houding en bewegingsapparaat, instroom 4 tot 6 weken postoperatief, de belastbaarheid van de geopereerde structuur is 100%.
Behandeldoelen: herstel belastbaarheid van de geopereerde regio in A.D.L. werk en/of sportactiviteiten.