AED

Gitek Fysio beschikt over een AED en alle medewerkers zijn opgeleid om het apparaat te kunnen gebruiken.

 Wat is een AED?
Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is een compact en makkelijk te bedienen apparaat dat door middel van elektrische schokken het hartritme weer op gang kan helpen (defibrillatie). In combinatie met een snelle alarmering van 112 en directe reanimatie kunnen er dus levens gered worden. Iedereen in Nederland kan en mag een AED gebruiken. Een korte training helpt om in noodgevallen snel en doeltreffend te handelen. Je herkent een AED aan het beeldmerk hiernaast.

Hoe werkt een AED?
Een AED is makkelijk te bedienen. Sterker nog: gesproken opdrachten helpen je om het apparaat op de juiste manier te gebruiken. Zodra je de AED opent of aanzet, begint een stem je te vertellen wat je moet doen. Je plaatst twee plakelektroden op de ontblote borstkas van het slachtoffer. De elektroden registreren of er hartactiviteit bij het slachtoffer is en of er al dan niet een schokopdracht moet komen. In een groot aantal gevallen zal de AED opdragen om door te gaan met reanimeren.

Reanimatie cursus:
Elk jaar volgen wij een reanimatie cursus, zodat wij altijd alert zijn.  Tevens leren wij de nieuwste methodes om zo snel mogelijk te kunnen handelen in noodgevallen.