Groepsprogramma's

Groeps- fysiotherapie bestaat o.a. uit cardio en krachttraining. Indien er meer patiënten met eenzelfde aandoening in behandeling zijn en dit met de zorgverzekeraar is overeengekomen, kan de therapeut meer dan een patiënt gelijktijdig behandelen. Zo’n behandeling duurt 1 uur.

Indien u niet aan een groepsbehandeling kunt deelnemen op grond van uw aandoening, zal de behandelende therapeut zich alleen met u bezighouden, duur van de behandeling is 30 minuten